Skipark Avalanche
Skiareál pod Pradědem


JESENÍKY (Hrubý Jeseník)

Poloha

Jeseníky, jedny z nejkrásnějších a nejčistších hor České republiky, se nacházejí v nejsevernější části moravy. Celé pohoří Jeseníků se skládá z:
  • Hrubého Jeseníku, který se svými pohořími tvoří jádro celé oblasti
  • hornatin Kralického Sněžníku
  • Nízkého Jeseníku
V roce 1969 byla vytvořena Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Nacházejí se zde čtyři národní přírodní rezervace (Praděd, Rašeliniště Skřítek, Rejvíz, Šerák - Keprník) a celkem patnáct přírodních rezervací (např.: Filipovické louky, Pod Jelení studánkou, Pstruží potok, Vysoký vodopád, Františkov, Slatinný potok). Celá oblast je známá pro svůj atraktivní horský terén, ale nachází se zde i velké množství nížin. Turistům nabízí čistý a svěží vzduch a krásný pohled na horské masívy, obrovské lesní komplexy, množství nádherných vodopádů, průzračných bystřin, bohatou květenu. V lesích žije velké množství lovné zvěře (jeleni a srnky), lišky, kuny a při troše štěstí mohou turisté uvidět i kamzíka, vlka nebo rysa. Milovníci přírody při svých procházkách mohou objevit několik vzácných kvetoucích rostlin, mimo jiné i hvězdnici alpskou, hořec tečkovaný a mnoho dalších. Jesenické lesy jsou bohaté také na lesní plody jako např. borůvky, brusinky, jahody, maliny, ostružiny a v období houbařské sezóny jsou rájem veškerých vášnivých houbařů. Bezpochyby jsou však Jeseníky pro návštěvníky nejatraktivnější hlavně v zimním období, protože nabízejí skvělé lyžařské podmínky hned v několika lyžařských střediscích, z nichž nejznámější je Praděd.

Bílá Opava     Karlova Studánka     Velká Kotlina

Naučné stezky v Jeseníkách

BÍLÁ OPAVA

Údolí říčky Bílé Opavy patří k nejromantičtějším a nejkrásnějším místům v Jeseníkách. Stezka o celkové délce 3 km je součástí NPR Praděd, začíná kousek za Karlovou Studánkou a končí pod horskou chatou Barborka. Stezka prochází hlubokým údolím, po mnoha můstcích a lávkách. Můžete zde obdivovat mnoho kaskád a peřejí, skalních útvarů a vodopádů, z nichž největší je vysoký 7,9 m. Bystřina tímto vodopádem a navazujícími peřejemi překonává na úseku 40 m výškový rozdíl celkem 16,4 m. Vyskytují se zde (v Jeseníkách ojedinělé) tzv. obří hrnce (mísovité prohlubně o průměru několika decimetrů a hloubce několika centimetrů. Vznikaly po staletí vymíláním ruly vířivým pohybem a vodou unášených částic hornin). Oblast má bohatou flóru a faunu (např. jesenické smrky, růže alpská, papratka alpínská, skorec vodní). Trasa má celkem 6 zastávek.
Trasa je velmi náročná a trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Na začátku trasy se platí poplatek, je zde možnost zakoupení informačních materiálů.
Sezóna: od 1. června do 30. září.

REJVÍZ

Naučná stezka se nachází v NPR Rejvíz a je charakteristická rašeliništěm (stáří se odhaduje na 6-7 tisíc let) a mechovými jezírky. Stezka seznamuje návštěvníky se vzácnými druhy rostlin a živočichů. Roste tu typická rašeliništní vegetace jako rašeliníky, masožravá rosnatka okrouhlolistá, bříza karpatská atd. Z živočichů - netopýr severní, krkavec velký, mravenec rašeliništní a žluťásek borůvkový. Najdeme zde 2 krásná mechová jezírka - Velké a Malé mechové jezírko. Velké mechové jezírko o ploše 1692 m2 a hloubce 2-3 m je zpřístupněno po haťovém chodníku. Malé mechové jezírko je veřejnosti uzavřeno. Trasa má celkem 5 zastávek.
Trasa je dlouhá 3 km a patří mezi nenáročné, trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Za naučnou stezku se platí poplatek a je možno zakoupit upomínkové předměty. Sezóna je omezena pouze na zimní období.

ČERVENOHORSKÉ SEDLO - ŠERÁK - RAMZOVÁ

Středně těžká NS je zaměřená na ohrožené druhy flóry a fauny, vznik vrchovišť. Začíná v Červenohorském sedle směrem na Vřesovou studánku a dále pokračuje přes národní přírodní rezervaci Šerák - Keprník, kde se nachází rašeliniště s typickými rostlinnými druhy. Ze Šeráku můžeme pěšky nebo lanovkou sestoupit do obce Ramzová, která patří k vyhledávaným lyžařským střediskům. Při přecházení stezkou můžeme spatřit krkavce velkého, myšivku horskou, několikrát zde byl pozorován dokonce i zatoulaný medvěd hnědý nebo rys ostrovid.

VELKÁ KOTLINA

Velká kotlina, patřící k přírodovědecky nejvýznamnějším lokalitám střední Evropy, se pestrostí přírody, druhovým bohatstvím rostlin a živočichů řadí na první místo v pohořích Krkonošsko - Jesenické soustavy. Vytvořila se tu pestrá mozaika nejrůznějších stanovišť, od suchých vyhřívaných strání až po stále chladná prameniště, od hlubokých, nikdy nepromrzajících humózních půd až po holou skálu. Vyskytují se zde druhově neobyčejně bohatá a unikátní rostlinná a živočišná společenstva (např. jitrocel tmavý sudetský, hvozdík kartouzek sudetský, šabřina tatarská, hvězdince alpská; endemický motýl okáč sudetský, linduška horská, či myšivka horská). Na celoevropský význam Velké kotliny upozornil již v roce 1840 botanik Sendner, když ji přirovnal k proslulé alpské Gamsgrube.
Trasa se vyznačuje středně těžkým terénem a je dlouhá 11 km. Sezóna je omezena pouze zimním obdobím, vstup bezplatně.

PASÁK

Stezka, dlouhá 12,5 km, začíná v obci Branná, pokračuje přes louky s bohatou květenou a prochází přírodní rezervací Pasák (soustava skalních srubů a skalek se zajímavými erozními útvary). Podél stezky se nám otevírají překrásné výhledy na pásmo Králického Sněžníku a také můžeme spatřit pohraniční opevnění z let 1937 až 1938, které sloužilo na obranu severní hranice státu. Naše putování naučnou stezkou Pasák ukončíme v obci Branná, kde si prohlédneme gotický hrad Kolštejn, renesanční zámek či farní kostel.

Bílá Opava     Rejvíz     Praděd - Velký kotel

Lázeňská střediska Jeseníků

LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA 

Lázně se nacházejí 7 km od hotelu a jsou místem s nejčistším vzduchem v celé České republice. Připomínají malé alpské městečko s množstvím kaváren a restaurací. Tuzemští i zahraniční turisté si zde např. léčí plicní onemocnění, nemoci horních cest dýchacích, chronické záněty průdušek atd. Lyžaři zde mají možnost nočního lyžování, běžkaři a turisté tu nastupují na velké množství turistických tras. Mimo jiné zde začíná také jedna z nejkrásnějších turistických tras - Naučná stezka Bílá Opava, která se táhne podél celého toku Bílé Opavy až k Pradědu - nejvyšší hoře Moravy a Slezska.

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ BLUDOV 

Řadí se mezi dětské léčebné ústavy, ale léčí se zde také dospělí pacienti s nemocemi pohybového aparátu. Specializací lázní je léčení onemocnění ledvin a močových cest, nemocí a poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. Patří k menším lázním spíše rodinného charakteru, kde se klade důraz na úzké sepětí s pacienty. Návštěvníci lázní si zde mají možnost zahrát také minigolf, volejbal, zacvičit si ve fitcentru nebo zaplavat ve venkovním minerálním bazénu. Lázně Bludov mají vlastní termální pramense síranochloridosodnou vodou se zvýšeným obsahem fluoridu a radioaktivním charakterem.

LÁZNĚ DOLNÍ LIPOVÁ

Nacházejí se v oblasti Hrubého Jeseníku a celoročně poskytují služby pacientům s neinfekčními kožními nemocemi jako jsou ekzémy, lupenka, ožní choroby z povolání, akné apod. Lázně nabízejí také rekondiční pobyty pro regeneraci organismu.

LÁZNĚ VELKÉ LOSINY

Lázně Velké Losiny patří k nejstarším moravským lázním s nejdelší tradicí v léčení nemocí nervových a nemocí dýchacího ústrojí. Jsou perlou šumperského okresu a turisté zde mají možnost strávit dovolenou na čistém vzduchu v krásném prostředí v údolí řeky Desná. Po celý rok se tady pořádá množství kulturních akcí. Pro milovníky aktivní dovolené je v okolí lázní množství turistických i cyklo-turistických tras, možnost rybaření v lázeňském parku a v zimě několik lyžařských vleků a běžeckých tras.

PRIESSNITZOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ

Zakladatelem byl Vincenz Priessnitz, který založil první vodoléčebný ústav na světě. Lázně, které nalezneme nedaleko města Jeseník, jsou obklopeny vysokými hřebeny hor a svým areálem tvoří dominantu širokého okolí. Mimo lázeňské léčby nabízejí ubytování a stravování, symposia, kongresy, v okolí možnost turistiky, lyžování, tenis, fitness i bazén.

Jelení Studánka     Vřesová Studánka     Karlova Studánka

Nejzajímavější místa Jeseníků

DLOUHÉ STRÁNĚ

Přečerpávací vodní elektrárna s výkonem 650 MW, horní nádrž na místě stejnojmenného vrcholu ve výšce 1350 m (nejvýše položená přehrada u nás), její plocha činí 8,6 ha (při max. hladině 15,4 ha), kolísaní hladiny až o 21 m, dolní nádrž na Divoké Desné, sypaná hráz vysoká 56 m, plocha 7,2 (respektive 16,1) ha, blízko horní nádrže u Tetřeví chaty solární články a tři věže větrné elektrárny.

NÝZNEROVSKÉ VODOPÁDY 

Vodopády na Stříbrném potoce, soustava kaskád a peřejí s celkovou výškou 14 m, nejvyšší stupně 3 m vysoké, vznikly na skalním prahu amfibolického gabra, během roku poměrně velký průtok, přírodní památka.

RÝMAŘOV

10 000 obyvatel, původně hornické město s doly na stříbro, později rozvoj tkalcovství, dnes dominuje stavebnictví (výroba rodinných domků) a výroba nábytku, zachovalá barokní architektura (radnice, kaple V Lipkách ), městské muzeum s galerií, v blízkosti města běžecké tratě.

SKŘÍTEK (877 m n.m.)

Široké sedlo na rozhraní Hrubého Jeseníku a Hraběšické hornatiny, prochází jím silnice Šumperk - Ostrava, východisko hřebenových túr, v blízkosti motorestu běžecké okruhy „Buď fit“, u silnice kamenná plastika Skřítka, práce sochaře J.Jílka, NPR Rašeliniště Skřítek sedlové rašeliniště přechodného typu s prameništi Podolského potoka, charakter lesa připomíná severský tundrový les, stanice Horské služby.

JELENÍ STUDÁNKA 

Leží na hřebenu Vysoké hole ve výšce 1300 m, pramen Stříbrného potoka, zdrojnice Podolského potoka, u studánky postaven kamenný přístřešek pro turisty za nepřízně počasí při cestě ze Skřítku na Praděd.

VŘESOVÁ STUDÁNKA (1313 m n.m.)

Místo na svahu Červené hory, kde stával kostelík a turistická chata v r. 1888 stržená, dnes je tu pouze malá kaplička nad studánkou, jejíž voda má podle pověsti léčivé účinky, r. 1921 po průtrži mračen došlo ke svahovému sesuvu do údolí Hučivé Desné, strže stabilizovány přehrážkami.

KARLOVA STUDÁNKA 

Bezmála 200 let staré železouhličité a klimatické lázně založené v r. 1785, léčí se tu nemoci dýchacích cest, srdeční a cévní choroby; prameny železité kyselky, voda mírně sirovodíková s teplotou 6-7°C, lázeňské domy většinou dřevěné, v empírovém slohu, naproti hotelu Hubertus geologická expozice, za parkovištěm u Huberta umělý vodopád napájený vodami Bílé Opavy, lázeňský park, východisko na Praděd a k vodopádům Bíle Opavy, průjezd auty zakázán, odstavná parkoviště na okraji obce.